Szkoła Jazdy ARKA - www.arka.bydgoszcz.pl
Wykłady z teorii stacjonarnie w Arce od 29.04.2022
menu
Szkolenia dla Kierowców Zawodowych
Szkolenia dla Kierowców Zawodowych

1. Kwalifikacja wstępna

Kierowcy podlegają kwalifikacji wstępnej jeśli chcą wykonywać pracę w transporcie drogowym a uprawnienia do kierowania pojazdami:

 • kat. C, C1 zdobyli po 10 września 2009
 • kat. D, D1 zdobyli po 10 września 2008

Kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat. C, C1 do 10 września 2009 (włącznie) lub uprawnienia kat. D, D1 do 10 września 2008 (włącznie) muszą odbyć w odpowiednim terminie szkolenie okresowe.

Szkolenie kwalifikacji wstępnej składa się z 280 godzin zajęć dydaktycznych:

 • 195 godzin zajęć teoretycznych szkolenia podstawowego,
 • 65 godzin zajęć teoretycznych szkolenia specjalistycznego,
 • 16 godzin zajęć praktycznych specjalistycznego szkolenia w ruchu drogowym,
 • 4 godziny zajęć praktycznych szkolenia specjalistycznego z jazdy w warunkach specjalnych ( na płycie poślizgowej), lub 2 godz. na symulatorze.

Kwalifikacja wstępna, w swoim pełnym zakresie 280 godzin dydaktycznych, przeznaczona jest dla określonej wiekowo grupy kierowców:

 • na kat. C i C+E pomiędzy 18 a 21 rokiem życia
 • na kat. D i D+E pomiędzy 21 a 23 rokiem życia

Kierowcy z kat. C i C+E po 21 roku życia lub z kat. D i D+E po 23 roku życia mogą skończyć jedynie kwalifikację wstępną przyśpieszoną.

Kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem teoretycznym, który przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę. Osobie, która uzyskała pozytywny wynik testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne przez okres 5 lat.

Po ukończeniu szkolenia, a przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne a następnie z trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem udać się do swojego wydziału komunikacji, aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.

Przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy ukończyć szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy.
 

2. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Kierowcy podlegają kwalifikacji wstępnnej przyśpieszonej jeśli chcą wykonywać pracę w transporcie drogowym a uprawnienia do kierowania pojazdami:

 • kat. C, C1 zdobyli po 10 września 2009
 • kat. D, D1 zdobyli po 10 września 2008

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona składa się ze 140 godzin zajęć dydaktycznych:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych szkolenia podstawowego,
 • 8 godzin zajęć praktycznych specjalistycznego szkolenia w ruchu drogowym,
 • 2 godziny zajęć praktycznych szkolenia specjalistycznego z jazdy w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej lub 1 godz. na symulatorze.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona przeznaczona jest dla osób, które ukończyły:

 • 18 lat w przypadku kat. C1 i C1+E
 • 21 lat w przypadku kat. C i C+E
 • 21 lat w przypadku kat. D1 i D1+E
 • 23 lata w przypadku kat. D i D+E

Osoby poniżej 21 lat dla kat. C i C+E oraz poniżej 23 lat dla kat. D i D+E również mogą ukończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną, ale będą podlegały następującym ograniczeniom:

 • dla kat. C i C+E ograniczenie wyłącznie do tych pojazdów, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. C1 lub C1+E, czyli w przypadku C1 – pojazdów samochodowych o DMC do 7,5 ton a w przypadku C1+E - zespołem pojazdów o DMC do 12 ton. Ograniczenia te znikną dopiero z dniem ukończenia 21 roku życia.
 • dla kat. D lub D+E ograniczenie wyłącznie do tych pojazdów, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. D1 - autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą lub D1+E i to wyłącznie wówczas, gdy przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km. Ograniczenia te znikają dopiero z dniem ukończenia 23 roku życia.

Osoby w wieku poniżej 21 lat dla kat. C i C+E oraz w wieku poniżej 23 lat dla kat. D i D+E jeśli nie chcą mieć ograniczeń muszą skończyć kwalifikację wstępną (280 godzin zajęć dydaktycznych).

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kończy się egzaminem teoretycznym, który przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę. Osobie, która uzyskała pozytywny wynik testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne przez okres 5 lat.

Po ukończeniu szkolenia a przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne a następnie z trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem udać się do swojego wydziału komunikacji, aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.

Przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy ukończyć szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy.

3. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kierowcy podlegają kwalifikacji wstępnej uzupełniającej jeśli chcą wykonywać pracę w transporcie drogowym ale potrzebują do niej uprawnień zarówno na pojazdy ciężarowe (kat. C lub C+E) jak i na autobusy (kat. D lub D+E) a na jedną z tych kategorii ukończyły już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną, lub szkolenie okresowe.

Przykłady:

 • jeżeli kierowca posiada kwalifikację wstępną na grupę kategorii C/C1/C+E/C1+E, wówczas na grupę kategorii D/D1/D+E/D1+E może skończyć jedynie kwalifikację wstępną uzupełniającą lub uzupełniającą przyspieszoną;
 • jeżeli kierowca posiada kwalifikację wstępną na grupę kategorii D/D1/D+E/D1+E, wówczas na grupę kategorii C/C1/C+E/C1+E może skończyć jedynie kwalifikację wstępną uzupełniającą lub uzupełniającą przyspieszoną.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca składa się ze 70 godzin zajęć dydaktycznych:

 • 65 godzin specjalistycznych zajęć teoretycznych;
 • 5 godzin specjalistycznych zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przeznaczona jest dla osób, które nie ukończyły:

 • 21 lat, jeśli chcą ją zrobić dla kategorii C i C+E
 • 23 lata, jeśli chcą ją zrobić dla kategorii D i D+E

jeśli chcą uniknąć ograniczeń ze względu na wiek (patrz kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona).

Kierowcy z kat. C i C+E po 21 roku życia lub z kat. D i D+E po 23 roku życia mogą skończyć jedynie kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się wyłącznie z części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E), który przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę. Osobie, która uzyskała pozytywny wynik testu Wojewoda wydaje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej ważne przez okres 5 lat.

Po ukończeniu szkolenia a przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne a następnie z trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem udać się do swojego wydziału komunikacji, aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.

Przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy ukończyć szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy.

Kierowca, który zdobył Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej dla dwóch grup kategorii (C, C+E i D, D+E) podlega później tylko jednemu szkoleniu okresowemu co 5 lat.

4. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona

Kierowcy podlegają kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej jeśli chcą wykonywać pracę w transporcie drogowym ale potrzebują do niej uprawnień zarówno na pojazdy ciężarowe (kat. C lub C+E) jak i na autobusy (kat. D lub D+E) a na jedną z tych kategorii ukończyły już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, lub szkolenie okresowe.

Przykłady:

 • jeżeli kierowca posiada kwalifikację wstępną na grupę kategorii C/C1/C+E/C1+E, wówczas na grupę kategorii D/D1/D+E/D1+E może skończyć jedynie kwalifikację wstępną uzupełniającą lub uzupełniającą przyśpieszoną;
 • jeżeli kierowca posiada kwalifikację wstępną na grupę kategorii D/D1/D+E/D1+E, wówczas na grupę kategorii C/C1/C+E/C1+E może skończyć jedynie kwalifikację wstępną uzupełniającą lub uzupełniającą przyśpieszoną.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona składa się z 35 godzin zajęć dydaktycznych:

 • 32,5 godziny specjalistycznych zajęć teoretycznych,
 • 2,5 godzin specjalistycznych zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przeznaczona jest dla osób, które ukończyły:

 • 18 lat, jeśli chcą ją zrobić dla kat. C1 i C1+E
 • 21 lat, jeśli chcą ją zrobić dla kat. C i C+E
 • 21 lat, jeśli chcą ją zrobić dla kat. D1 i D1+E
 • 23 lata, jeśli chcą ją zrobić dla kat. D i D+E

Osoby poniżej 21 lat dla kat. C i C+E oraz poniżej 23 lat dla kat. D i D+E również mogą ukończyć kwalifikacje wstępną uzupełniająca przyśpieszoną, ale będą podlegały następującym ograniczeniom:

 • dla kat. C i C+E ograniczenie wyłącznie do tych pojazdów, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. C1 lub C1+E, czyli w przypadku C1 – pojazdów samochodowych o DMC do 7,5 ton a w przypadku C1+E - zespołem pojazdów o DMC do 12 ton. Ograniczenia te znikną dopiero z dniem ukończenia 21 roku życia.
 • dla kat. D lub D+E ograniczenie wyłącznie do tych pojazdów, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. D1 - autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą lub D1+E i to wyłącznie wówczas, gdy przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km. Ograniczenia te znikają dopiero z dniem ukończenia 23 roku życia.
   

W takim przypadku osoby w wieku poniżej 21 lat dla kat. C i C+E oraz w wieku poniżej 23 lat dla kat. D i D+E jeśli nie chcą mieć ograniczeń muszą skończyć kwalifikacje wstępną uzupełniającą (70 godzin zajęć dydaktycznych).

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się wyłącznie z części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E), który przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę. Osobie, która uzyskała pozytywny wynik testu Wojewoda wydaje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej ważne przez okres 5 lat.

Po ukończeniu szkolenia a przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne a następnie z trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem udać się do swojego wydziału komunikacji, aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.

Przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy ukończyć szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy.

Kierowca, który zdobył Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej dwóch grup kategorii (C, C+E i D, D+E) podlega już tylko jednemu szkoleniu okresowemu co 5 lat.

5. Szkolenia okresowe ( Również po rosyjsku )

Kierowcy podlegają szkoleniu okresowemu jeśli chcą wykonywać pracę w transporcie drogowym oraz:

 • uprawnienia kat. C lub C1 uzyskali do dnia 10.09.2009 (włącznie)
 • uprawnienia kat. D lub D1 uzyskali do dnia 10.09.2008 (włącznie)
 • uprawnienia uzyskali po tych datach oraz ukończyli kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną, lub wstępną uzupełniającą, lub wstępną uzupełniającą przyspieszoną i zbliża się 5 lat od dnia uzyskania po raz pierwszy Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej

Szkolenie okresowe składa się ze 35 godzin zajęć teoretycznych:

 • 21 godzin zajęć - w ramach modułu podstawowego,
 • 14 godzin zajęć - w ramach modułu specjalistycznego odpowiednio do rodzaju przewozu.

Kierowcy, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej, pierwsze szkolenie okresowe muszą odbyć w terminach:

Kierowca kategorii C1, C, C1 + E, C + E

Data uzyskania prawa jazdy kategorii

C lub C1

Termin odbycia szkolenia okresowego i uzyskania wpisu do prawa jazdy

Do dnia 31 grudnia 1980 r.

Do dnia 10 września 2010 r.

Od 01 stycznia 1981 r. do 31 grudnia1995 r.

Do dnia 10 września 2011 r.

Od 01 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r.

Do dnia 10 września 2012 r.

Od 01 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.

Do dnia 10 września 2013 r.

Od 01 stycznia 2006 r. do 10 września 2009 r.

Do dnia 10 września 2014 r.

 

Kierowca kategorii D1, D, D1 + E, D + E

Data uzyskania prawa jazdy kategorii
D lub D1

Termin odbycia szkolenia okresowego i uzyskania wpisu do prawa jazdy

Do dnia 31 grudnia 1980 r.

Do dnia 10 września 2009 r.

Od 01 stycznia 1981 r. do 31 grudnia1990 r.

Do dnia 10 września 2010 r.

Od 01 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 2000 r.

Do dnia 10 września 2011 r.

Od 01 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.

Do dnia 10 września 2012 r.

Od 01 stycznia 2006 r. do 10 września 2008 r.

Do dnia 10 września 2013 r.


Po ukończeniu szkolenia okresowego a przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne a następnie z trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem udać się do swojego wydziału komunikacji, aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.

« powrót

kursy na przewóz rzeczy Bydgoszcz - Szkoła Jazdy ARKA

PROMOCJA: pakiet kierowcy zawodowego kat.C + kat.CE + KWP-C = 8500 zł.

Szkoła Jazdy Arka - Facebook
www.arka.bydgoszcz.pl | nauka jazdy na automacie | szkoła nauki jazdy | ośrodek szkolenia kierowców | kursy prawa jazdy kat. A, A1, A2, AM, B, BE, C, CE, D, B automat | kwalifikacja wstępna | szkolenie okresowe | nr. konta : 65 1020 1462 0000 7702 0240 5892 | Szkoła Jazdy ARKA Henryk Cichacki ul. Stanisława Leszczyńskiego 37, 85-137 Bydgoszcz
Copyright ˆ Szkoła jazdy ARKA, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcie: toyota.pl | Odwiedzin: 604492