Szkoła Jazdy ARKA - www.arka.bydgoszcz.pl
Wykłady z teorii stacjonarnie w Arce od 29.04.2022
menu
Oferta

Kursy prawa jazdy kat. A, A1, A2, AM, B, BE, C, CE, D,

Zapisy na kurs można dokonać do trzech miesięcy przed ukończeniem odpowiedniego wieku dla danej kategorii (AM - 14 lat, A1 - 16 lat, A2 - 18 lat, A - 20/24 lat, B - 18 lat, C - 18/21 lat, D - 21/24 lat, E do B - 18 lat, E do C - 18/21 lat). Procedurę uzyskiwania uprawnień rozpoczynamy od badania lekarskiego w cenie 200 zł, oraz badania psychologicznego w cenie 150zł jeśli jest wymagane. Następnie z orzeczeniem lekarskim, zdjęciem, dowodem osobistym lub paszportem w wydziale komunikacji właściwego starostwa zakładamy profil kierowcy.  Kurs zaczyna się od teorii, którą realizujemy w czasie 20/30 godzin. Oprócz wykładów z przepisów ruchu drogowego  oraz udzielania pierwszej pomocy , oferujemy również ćwiczenia na sali komputerowej jako nieobowiązkową formę uzupełniania wiedzy przed egzaminem. Kursantom udostępniamy pomoce dydaktyczne do nauki w domu (kodeks, program komputerowy, testy).

Jazdę realizujemy w pojazdach takich jak na egzaminie państwowym (Toyota Yaris). Szkolenie odbywa się w mieście jak i na placu manewrowym. Po uzyskaniu pozytywnej oceny od wykładowcy i instruktora kursanci odbierają elektroniczne zaświadczenie o ukończeniu kursu z Biura Szkoły Jazdy i składają w WORD przy ulicy Wyszyńskiego 54 celem wyznaczenia egzaminu państwowego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • orzeczenie lekarskie
 • orzeczenie psychologiczne
 • dowód osobisty lub paszport
 • dowód opłaty za egzamin państwowy
 • fotografia (1 szt., o wym 3,5 cm x 4,5 cm)
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Ustalając termin egzaminu legitymujemy się dowodem osobistym lub paszportem.

Egzamin państwowy składa się z teorii i jazdy.

Teorię zaliczamy rozwiązując testy  w ilości 32 szt w ciągu 25 minut. Wynik pozytywny jest wtedy, gdy uzyskamy minimum 68 punktów na 74 możliwe.

Egzamin praktyczny polega na zaliczeniu placu manewrowego i jazdy po mieście.

Po pozytywnie zaliczonym egzaminie teoretycznym i praktycznym prawo jazdy odbieramy po 14 dniach w UM przy ul. Grudziądzkiej 9-15 płacąc 100 zł

 

Szkolenia dla Kierowców Zawodowych
( wpis Kodu 95 w prawie jazdy
 )

Zgodnie z obecnymi przepisami, aby wykonywać zawód kierowcy należy posiadać (oprócz prawa jazdy) dodatkowe badanie lekarskie, badanie psychologiczne, (kurs na przewóz osób i rzeczy lub kwalifikację wstępną), obowiązkowe szkolenie okresowe co 5 lat.

Termin pierwszego szkolenia okresowego w okresie przejściowym jest uzależniony od daty wydania prawa jazdy właściwej kategorii.

 

Data uzyskania
prawa jazdy kat D
Termin szkolenia okresowego
i wymiany prawa jazdy
do 31.12.1980 do 10.09.2009
od 1.01.1981 do 31.12.1990 do 10.09.2010
od 1.01.1991 do 31.12.2000 do 10.09.2011
od 1.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2012
od 1.01.2006 do 10.09.2008 do 10.09.2013
Data uzyskania
prawa jazdy kat C
Termin szkolenia okresowego
i wymiany prawa jazdy
do 31.12.1980 do 10.09.2010
od.1.01.1981 do 31.12.1995 do 10.09.2011
od 1.01.1996 do 31.12.2000 do 10.09.2012
od 1.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2013
od 1.01.2006 do 10.09.2009 do 10.09.2014

Wymagane dokumenty na kurs:

 • dowód osobisty,
 • prawo jazdy,
 • szkolenie okresowe ( jeśli posiada )
 • kwalifikacja wstępna ( jeśli posiada )

KWALIFIKACJA WSTĘPNA
- 280 godz : teoria 195+65 , praktyka 16+4/2


KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA
- 140 godz : teoria 97+33 , praktyka 8+2/1


KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA
- 70 godz : teoria 65 , praktyka 5


KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA
- 35 godz : teoria 33 , praktyka 2,5


SZKOLENIE OKRESOWE
- 35 godz zajęć teoretycznych


UWAGA ! - 10.09.2014r. (BARDZO WAŻNA DATA DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH).

Osoby, które odebrały prawo jazdy kat. D - do dnia 10.09.2008r , lub kat. C - do dnia 10.09.2009r. powinny odbyć obowiązkowo pierwsze szkolenie okresowe do dnia 10.09.2014r.


Zapraszamy

Kursy na przewóz osób i rzeczy :
kursy na przewóz rzeczy Bydgoszcz - Szkoła Jazdy ARKA

PROMOCJA: pakiet kierowcy zawodowego kat.C + kat.CE + KWP-C = 8500 zł.

Szkoła Jazdy Arka - Facebook
www.arka.bydgoszcz.pl | nauka jazdy na automacie | szkoła nauki jazdy | ośrodek szkolenia kierowców | kursy prawa jazdy kat. A, A1, A2, AM, B, BE, C, CE, D, B automat | kwalifikacja wstępna | szkolenie okresowe | nr. konta : 65 1020 1462 0000 7702 0240 5892 | Szkoła Jazdy ARKA Henryk Cichacki ul. Stanisława Leszczyńskiego 37, 85-137 Bydgoszcz
Copyright ˆ Szkoła jazdy ARKA, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcie: toyota.pl | Odwiedzin: 604491